• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Brezplačno

Priprava letnega poročila 2019

Vabimo vas na seminar
 
PRIPRAVA LETNEGA POROČILA JAVNEGA ZAVODA ZA LETO 2019,
 
ki bo v torek, 14. januarja 2020, od 9.30 do 14.30
v predavalnici Zasavske ljudske univerze, Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi.
 
Priprava letnega poročila je ena najodgovornejših nalog poslovodnih in računovodskih delavcev v javnem sektorju. Vsako leto prihaja do sprememb na računovodskem in davčnem področju, zato smo za vse računovodje v javnem sektorju tudi letos pripravili seminar, na katerem boste dobili jasna navodila glede priprave in izdelave letnega poročila javnega zavoda za leto 2019. 
 
Na seminarju bo predstavljena celovita problematika izdelave zaključnega računa za leto 2019 za javni sektor. Poudarek bo na vsebini izkazov bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k računovodskim izkazom uporabnikov enotnega kontnega načrta. Predstavljen bo davčni obračun, sestavljen na podlagi vsebine veljavnih davčnih predpisov in možnosti zniževanja davčne osnove. Predstavljena bosta tudi povzetek pomembnejših predpisov za pravne osebe javnega prava na računovodsko-finančnem področju in njihova uporaba v praksi, posebnosti, ki veljajo v javnem sektorju, opozorili pa bomo tudi na najpogostejše napake na tem področju.
 
Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi letnih poročil za leto 2019 in opozorili na nekatere spremembe, ki se bodo začele uporabljati v letu 2020. 
 
Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji.
Seminar bo potekal z aktivnim sodelovanjem udeležencev, izmenjavo izkušenj in s svetovanjem.
Seminar bo vodila:
Majda Gominšek, ekonomistka,
finančna svetovalka z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami na področju
 finančnega, računovodskega in davčnega poslovanja v javnem sektorju.
 
 
Prijave sprejemamo do petka, 10. januarja 2020, preko spletne prijavnice.
Skenirano prijavnico lahko pošljete na naslov info@zlu.si.
Prijavnico nam lahko pošljete tudi z navadno pošto na naslov: ZLU, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje.
Skupaj s prijavo nam lahko pošljete pisna vprašanja, na katera bomo odgovorili na seminarju.
Dodatne informacije: za  vprašanja povezana z vsebino seminarja, s plačilom ali prihodom na seminar, lahko pokličete na tel. št.: 03 56 55 120 - Marija Pikl.
Z veseljem vam bomo posredovali dodatna pojasnila.
 
 
Kotizacija 99,00 € na udeleženca vključuje 22 % DDV, izvedbo seminarja, pisno gradivo in pogostitev v času izvedbe. Znesek nakažite pred izvedbo na račun ZLU: 01329 - 6030718305 (davčna številka: 54936314), sklic 102. S seboj prinesite potrdilo o plačilu. Račun boste prejeli po izvedbi.
Popust: Za vsakega naslednjega udeleženca iz iste organizacije priznamo 20 odstotni popust.
Odjava: Rok za morebitno odpoved (pisno) je 2 delovna dneva pred seminarjem. Ob odjavi 1 dan pred izvedbo vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 % kotizacije. Pri odjavi na dan seminarja ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.
 
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Avtorji