• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Brezplačno

Izjava

Podpisani/a sem seznanjen/a, da se podatki, zbrani v Prijavnici uporabljajo izključno za namene organizacije delavnic, za namene spremljanja, poročanja, evalvacije, nadzora in vodenja evidenc o izvedbi projektnih aktivnosti ter drugih zakonskih obveznosti Zasavske ljudske univerze. Te aktivnosti se izvajajo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

Pri izvedbi izobraževanj oziroma usposabljanja se za namen promocije in vodenja projektne dokumentacije posnamejo fotografije. Te fotografije se lahko objavijo na spletni strani, v javni občilih in socialnih omrežjih ipd. Zasavske ljudske univerze. 

V kolikor se z objavo posamezne fotografije ne boste strinjali, lahko zahtevate izbris objave, ne da bi hkrati umaknil svojo splošno privolitev za objavo fotografij. Kadarkoli lahko podate splošen preklic svojega soglasja glede objave fotografij. To naredite na način, da napišete kratko izjavo, s katero privolitev preklicujete, zapišete datum preklica in se podpišete. To izjavo izročite v tajništvo zavoda. Preklic privolitve lahko podate tudi preko e-pošte, ki jo pošljete na e-naslov info@zlu.si  
Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 

OBVESTILO
V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ste upravičeni od Zasavske ljudske univerze kadarkoli zahtevati:
  • dostop do vaših osebnih podatkov in informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov;
  • popravek osebnih podatkov, če o vas vodimo netočne osebne podatke ali so se vaši osebni podatki spremenili;
  • izbris osebnih podatkov, če jih za dosego namena za katerega so bili zbrani več ne potrebujemo, ali če za obdelavo osebnih podatkov ne obstaja več nobena pravna obveznost ali pravna podlaga;
  • omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, če o vas vodimo netočne podatke in v drugih primerih, ko lahko zahtevate tudi izbris osebnih podatkov;
  • prenos osebnih podatkov k drugemu upravljavcu osebnih podatkov;
  • ugovor obdelave vaših osebnih podatkov in
  • umik privolitve o obdelavi vaših osebnih podatkov, kjer je podlaga za obdelavo osebnih podatkov vaša privolitev.

Svoje pravice lahko uveljavljate tudi v drugih primerih, ki jih določa III. Poglavje Splošne uredbe o varstvu podatkov. Svojo zahtevo v zvezi z navedenimi pravicami nam lahko pošljete na naslov: Zasavska ljudska univerza, Trg svobode 11a, Trbovlje ali e-pošto info@zlu.si. 
Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je vaša prijavnica v program izobraževanja in usposabljanja na Zasavski ljudski univerzi. Programe izobraževanja izvajamo na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Vaše osebne podatke smo pridobili v okviru zakonitega opravljanja naše dejavnosti, zato jih bomo uporabljali tudi za namene obveščanja in informiranja o novostih in dogodkih Zasavske ljudske univerze – obdelavo osebnih podatkov v ta namen lahko ob vsakem obveščanju prekličete.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali dokler nas k temu zavezuje zakon ali pogodba oziroma do vašega preklica, v primerih, ko osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve.
V kolikor bi smatrali, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu.  

Za vsa vprašanja v zvezi z uveljavljanjem pravic in drugimi vprašanji pokličete tel.: 03 56 55 120 ali e-pošto info@zlu.si  V kolikor menite, da Zasavska ljudska univerza krši vaše pravice, lahko podate prijavo pri Informacijskem pooblaščencu.

Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Avtorji