• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Brezplačno

Angleščina, nemščina za odrasle

Verificirani tečaji

Nudimo verificirane tečaje angleškega in nemškega jezika, ki potekajo po javnoveljavnih programih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Obseg snovi na osnovni ali višji ravni določa izpitni katalog, ki je sestavni del teh programov.

Verificirani tečaji so razvrščeni v 7 stopenj po 60 ur.

Prvi stik z jezikom – začetni tečaj je namenjen popolnim začetnikom in tistim z malo predznanja. Pridobili boste temeljna znanja o jeziku, usvojili jezikovne zakonitosti in se naučili preproste komunikacije v vsakdanjih življenjskih situacijah.

Za nadgrajevanje znanja ponujamo nadaljevalne tečaje. Ti obsegajo zahtevnejše govorne in pisne situacije, poglabljanje besednega zaklada in poznavanje slovničnih struktur.

Drugi tečaji 

Tečaji niso verificirani in se lahko sproti prilagodijo željam in potrebam udeležencev ali naročniku.

Vrste tečajev:
  • splošni,
  • konverzacijski,
  • poslovni,
  • individualni,
  • za zaključene skupine.
Zasavska ljudska univerza je pooblaščena za izvajanje izpitov Državnega izpitnega centra za izvedbo zunanjega preverjanja znanja iz tujih jezikov po javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle. 

Kaj pridobite 

Po uspešno opravljenem preverjanju dobite javnoveljavno listino o znanju tujega jezika, ki jo izda Državni izpitni center. Z njo izkazujete znanje tujega jezika pri vpisu na podiplomski študij, kandidiranju za službo, dopolnjevanju evropske jezikovne mape, kot dokazilo za napredovanje v službi ...

Komu je izpit namenjen

Izpit je namenjen vsem, ki potrebujete javnoveljavno listino o znanju tujega jezika. Izpit se opravlja na osnovni (po 300 urah učenja jezika) ali na višji (po 500 urah učenja jezika) ravni. Opravljajo ga lahko udeleženci tečajev tujih jezikov po javnoveljavnih programih in tudi samouki, ki obvladajo spretnosti, sposobnosti in znanja, ki jih predpisuje izpitni katalog. Izpit je primerljiv z evropskimi izpiti, ki so v skladu s priporočili Sveta Evrope.

Potek izpita

Izpitne roke (februarski, junijski in oktobrski) določi Državni izpitni center. Prijave sprejema ZLU v mesecu pred izpitom. Preverjanje znanja je pisno in ustno. Pri izpitu se preverjajo bralna, slušna, pisna in govorna sposobnost. Pisni izpit pri posameznem jeziku kandidati v enem roku opravljajo istega dne ob istem času v vseh pooblaščenih izobraževalnih organizacijah.
Tina Polajnar Povše, prof. slov.
03 56 55 125, 030 366 778
tina.polajnar-povse@zlu.si
Tina Polajnar Povše, prof. slov.


Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Avtorji